Föräldraråd

Tisdag 20 mars 2018 kl. 18.30-20.00

____________________________________________________________________

· Bygginformation

· Organisation läsåret 2018-2019

· Tema: SKA (systematiskt kvalitetsarbete)

Presentation av skolans kvalitetsarbete

· Kommande föräldraråd vt

· Övriga frågor

Välkomna!

Margareth Hedström


Prenumerera på nya blogginlägg