Anteckningar föräldramöte 2017-09-19

 

 • Presentation personal och Elevhälsan

Personal på skolan presenterar sig.

Maj-Lis J:son Eriksson, specialpedagog, berättar om elevhälsovård på skolan och vilka som ingår i elevhälsoteamet:

Specialpedagog Maj-Lis J:son Eriksson, Orrvikens skola och förskola

Kurator Robert Ingvarsson, Elevhälsan

Skolsköterska Kerstin Molund, mottagning tisdagar

Psykolog Anna Hellgren, Elevhälsan

Rektor Margareth Hedström, Orrvikens skola

Robert Ingvarsson presenterar sig och berättar om föräldrautbildningar. www.foraldrarjamt.se

 

 • Friluftsdagen

Tack alla föräldrar som deltog och peppade barnen på friluftsdagen!

 

 • Byggnation

Olika anledningar till förseningar. Skolan kommer att färdigställas under året och beräknas i dagsläget vara klar ht 2018.

 • Information läggs ut på bloggarna så snart det kommer från projekledaren.
 • Säkerhet i fokus.
 • Utgång till skolgården via idrottshallen.
 • Hämta och lämna för fritids vid huvudentrén.
 • V 44-52 är kapprummen f-klass-åk 3 , bibliotek, elevhälsovård och grupprum då el och ventilation ska kopplas till nya förskoledelen i anslutning till byggnaden: Klädförvaring i korridorerna: Återkommer om var för respektive klass

Elevhälsovård på övervåningen

Bibliotek utspridda i klassrummen

 

 • Tider hämta/lämna

Viktigt att skriva tider för barnen på fritids för att ha koll vid utrymning (säkerhet).

Vid hämtning ska personal meddelas och personal stryker på listan.

 

 • Föräldraråd

Syfte med föräldraråd är att ge insyn och delaktighet i skolans pedagogiska arbete. Alla bjuds in att delta.

Tankar på att ha temakvällar om det finns intresse.

 

 

 

 • Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen kommer att revideras och läggas ut på bloggarna och skolans hemsida. Planen innehåller främjande och förebyggande åtgärder för att skapa trygghet och alla barns lika värde.

 

 • Förväntningar

Förväntningar på vårdnadshavare att

 • barn och elever har ätit och sovit tillräckligt för att orka vara i skolan
 • man har en positiv attityd kring skolan med sina barn

 

Om något hänt eller inte känns bra tar man kontakt med rektor eller personal för att så snabbt som möjligt kunna reda ut det inträffade.

 

Forskning visar att bra samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger och positiva attityder kring skolan ger barn och elever bättre förutsättningar att utvecklas i skolan.

 

 

 

/Margareth Hedström

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg