Minnesanteckningar från föräldramöte 2017-09-19 Förskoleklassen 

Carin och Ingegärd håller i mötet. 

 

Fritids: Mycket viktigt att vi föräldrar skriver in barnens tider på listorna vid kapprummen. Om det skulle bli en utrymningssituation är det bara listan som personalen har att gå efter för att veta vilka barn som är där! Ändringar av tex tider eller vem som hämtar kan göras lämnas på röstbrevlådan eller skrivas på listorna vid kapprummet. 

Frånvaro: Kan meddelas direkt till Carin eller till fritids via telefon eller sms. 

Viktig info: Det är bra om barnen har med sig frukt eller macka till fruktstunden. Om något barn inte har så delar de andra med sig. Barnen bör ha inneskor. Viktigt att regelbundet kolla efter hårlöss då det annars lätt blir spridning. Det går även springmask så var noga med handhygien. Märk upp barnens kläder och titta bland de kvarglömda kläderna vid kapprummen där det annars samlas mycket. Barnen ska ha med sig ombyte till idrotten men behöver inte ha med sig tvål, schampo mm. De behöver inte tvätta håret och det räcker att de sköljer av sig med vatten än så länge. Låt gärna barnen vara med och packa ryggsäcken för att få in den rutinen och träna på att ta mer eget ansvar för sina saker.  

Bloggen: Både fritids och fsk-klassen har en blogg där det finns telefonnummer och uppdaterad information. Webadressen till fsk-klassens blogg är: www.orrvikenf17.se och fritids blogg: www.orrvikenfritids.se. Väl inne på sidan väljer du ”prenumerera på nya blogginlägg” för att få blänkare på mail när något nytt skrivits i bloggen. 

Byggnationen: Kommer att fortgå under hela läsåret. Beslut och ändringar kan ske snabbt vilket gör det svårt för personalen att informera föräldrar i god tid om t.ex vilka ingångar som kan användas. Vi får hjälpas åt och göra det bästa av situationen. 

Riktlinjer och mål för förskoleklassen: Fsk-klassen är en bro mellan förskola och skola. Första terminen är fokus på att barnen lär känna varandra, blir trygga och en bra grupp genom mycket lek och samarbetsövningar. Andra terminen kommer bli mer likt hur man jobbar i skolan. 

Carin berättar hur strukturen på en dag ser ut med dagsschema med bilder, samling mm. Mycket fokus på att barnen tillsammans blir en bra grupp. De har jobbat fram 4 ledord ”fyrklövern”: Alla ska trivas. Alla ska hjälpa varandra. Alla får vara med. Alla har lika värde. Kring detta har de jobbat både enskilt och i grupp. 

Barnen har börjat utforska bokstäver och ord och under fruktstunden läser Carin en bok. De har läst Bamses kompisbok och vill gärna ha tips på andra böcker, gärna med vänskapstema. 

Klassråd: Klassen har klassråd där de får ta upp saker de tycker fungerar bra och mindre bra. 2 barn tar med sig frågor som kommit upp till elevrådet där representanter från alla klasser och rektor är med.  

Klasslista: Skolan får inte lämna ut uppgifter om barnen ex telefonnummer om inte föräldrarna godkänt detta. De som vill får så klart vara med på en kontaktlista. 

Carin har satt upp listor i klassrummet med datum och tider då hon gärna har föräldrasamtal i syfte att lära känna barn och föräldrar bättre och om det är något särskilt vi föräldrar vill att hon ska veta om barnet. 

Föräldraråd: Representanter för föräldrarådet är Annica (Vera), Sara (Mikael o Mattias), Maria (Ando) men alla som vill är välkomna att delta på mötena. 

 

 

Vid pennan: Maria Edfalk 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg